fkvkz

Djeca i Mladež

C

Ema Car

     
godina rođenja: 2006.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Godina u prirodi, 2019., animirani, 2 min. 32 sek.
- Operacija Muu-rkva, 2019., animirani, 2 min. 33 sek.
- Izlazak, 2020., igrani, 3 min. 2 sek.

 

   

Andrej Cirkveni

     
godina rođenja: 2001.
biografija: Pohađa srednju školu.
filmovi: - Dječak koji je tražio sreću, 2014., animirani, 3 min. 4 sek.
- Plavi i rozi, 2015., animirani, 2 min. 4 sek.
- Serijski fotograf, 2015., igrani, 4 min. 56 sek.
- Labirint, 2016., animirani, 2 min. 35 sek.
- Isprintani/e, 2017., otvorena kategorija, 3 min. 55 sek.
- Disbalans, 2018., ostale vrste, 1 min. 49. sek.
- Bračne vode, 2018., animirani, 4 min. 46 sek.
- Smetnje, 2019., igrani, 6 min. 37 sek
- Metamorfoze, 2019., animirani, 1 min. 44 sek.
- Sektin film točka avi, 2020., ostale vrste, 7 min. 25 sek.
- Franjo, 2020., igrani, 2 min. 17 sek.
- Apatija, 2020., eksperimentalni, 1 min. 59 sek.

 

   

Marta Crljen

     
godina rođenja: 2007.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Domaća zadaća, 2018., igrani, 2 min. 57 sek.
- Papirko, 2018., igrani, 4 min. 57 sek.
- Kako je Potjeh tražio istinu, 2019., ostale vrste, 2 min. 40 sek.
- Osjećam se nevidljivo, 2019., igrani, 6 min. 42 sek.

 

   

Matilda Crnčević

     
godina rođenja: 2009.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Nisam kriv, 2018., animirani, 4 min. 3 sek.
- Zgode i nezgode malog patuljka, 2019., animirani, 1 min. 55 sek.
- U Pablovom svijetu, 2019., animirani, 2 min. 28 sek.
- "                " (Naziv ovog filma je puno praznih polja), 2020., igrani, 4 min. 17 sek.

 

   

Č

Tin Čuljak

     
godina rođenja: 2000.
biografija:  
filmovi: - Lova do krova, 2013., animirani, 2 min. 50 sek.

 

   

D

Roko Damiani

     
godina rođenja: 2006.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Nisam kriv, 2018., animirani, 4 min. 3 sek.
- U potrazi za zakopanim blagom, 2019., animirani, 2 min. 21 sek.
- U Pablovom svijetu, 2019., animirani, 2 min. 28 sek.
- Apatija, 2020., eksperimentalni, 1 min. 59 sek.

 

   

Filip Dučić

     
godina rođenja: 2002.
biografija: Pohađa srednju tehničku školu.
filmovi: - Bračne vode, 2018., animirani, 4 min. 46 sek.
- Kako si?, 2018., animirani, 6 min.
- Ophelia. 2019., igrani, 4 min. 25 sek.

 

   

E

F

Uma Fazlić

     
godina rođenja: 2005.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Plavi i rozi, 2015., animirani, 2 min. 4 sek.
- Serijski fotograf, 2015., igrani, 4 min. 56 sek.
- Film koji nije..., 2016., igrani, 6 min. 21 sek.
- Dance Fest, 2017., reportaža, 6 min. 15 sek.
- Svjetionik, 2017., animirani, 2 min. 50 sek.

 

   

Josip Ferić

     
godina rođenja: 2007.
biografija: Pohađa osnovnu školu Grofa Janka Draškovića u Zagrebu.
filmovi: - Rođendansko iznenađenje, 2017., animirani, 1 min. 22 sek.

 

   

Lara Filipović

     
godina rođenja: 2006.
biografija: Pohađa osnovnu školu Ljudevita Gaja u Zaprešiću.
filmovi: - Krivi avion, 2016., animirani, 3 min. 51 sek.
- Ljetni praznici, 2017., animirani, 1 min. 42 sek.
- Domaća zadaća, 2018., igrani, 2 min. 57 sek.
- Papirko, 2018., igrani, 4 min. 57 sek.
- Kako je Potjeh tražio istinu, 2019., ostale vrste, 2 min. 40 sek.
- Osjećam se nevidljivo, 2019., igrani, 6 min. 42 sek.
- Izlazak, 2020., igrani, 3 min. 2 sek.

 

   

Matej Filipović

     
godina rođenja: 2008.
biografija: Pohađa osnovnu školu Ljudevita Gaja u Zaprešiću.
filmovi: - Krivi avion, 2016., animirani, 3 min. 51 sek.

 

   

Robertina Filković

     
godina rođenja: 2005.
biografija: Pohađa srednju školu.
filmovi: - Nije svako zlo za zlo, 2019., animirani 2 min. 41 sek.
- Dom, 2021. animirani, 3 min. 46 sek.

 

   

Bruno Folla

     
godina rođenja: 2006.
biografija: Pohađa osnovnu školu Antuna Augustinčića u Zaprešiću.
filmovi: - Priča o sendviču, 2017., animirani, 1 min. 23 sek.

 

   

Ema Franolić

     
godina rođenja: 2003.
biografija: Pohađa srednju školu.
filmovi: - Da ili ne, 2015., igrani, 4 min. 15 sek.
- Pomirenje, 2016., igrani, 4 min. 15 sek.
- Sabotaža, 2017., igrani, 3 min. 53 sek.

 

   

Isabela Franolić

     
godina rođenja: 2004.
biografija: Pohađa osnovnu školu Ljudevita Gaja u Zaprešiću.
filmovi: - Da ili ne, 2015., igrani, 4 min. 15 sek.
- Pomirenje, 2016., igrani, 4 min. 15 sek.
- Sabotaža, 2017., igrani, 3 min. 53 sek.
- Zaljubljen, 2018., animirani, 1 min. 7 sek.
- Moć, 2019., igrani, 3 min. 54 sek.
- Centar, 2020., eksperimentalni, 59 sek.

 

   

G

Iva Gabrek

     
godina rođenja: 2002.
biografija:  
filmovi: - Profesorova najdraža vaza, 2013., igrani, 3 min. 9 sek.

 

   

Antonela Grubišić

     
godina rođenja: 2003.
biografija:  
filmovi: - Dječak koji je tražio sreću, 2014., animirani, 3 min. 4 sek.
- Policijski dan, 2015., animirani, 3 min. 7 sek.
- Serijski fotograf, 2015., igrani, 4 min. 56 sek.
- Loše ideje, 2016., igrani, 5 min. 28 sek.
- Film koji nije..., 2016., igrani, 6 min. 21 sek.
- OPG Iličić, 2017., reportaža, 6 min. 52 sek.

 

   

Roko Gucić

     
godina rođenja: 2005.
biografija:  
filmovi: - Divlje boje, 2018., animirani, 3 min. 1 sek.

 

   

H

Nika Horvat

     
godina rođenja: 2001.
biografija:  
filmovi: - Potraga za novim cvijetom, 2013., animirani, 1 min. 50 sek.

 

   

Lucija Huljić

     
godina rođenja: 2000.
biografija:  
filmovi: - Zapetljana priča , 2012., animirani, 1 min. 10 sek.
- Dvoboj, 2012., igrani, 3 min. 8 sek.
- Sudnji dan, 2013., igrani, 11 min. 5 sek.
- Mačka, 2013., animirani, 1 min. 35 sek.

 

   

Paola Huljić

     
godina rođenja: 2000.
biografija:  
filmovi: - Zapetljana priča , 2012., animirani, 1 min. 10 sek.
- Dvoboj, 2012., igrani, 3 min. 8 sek.
- Sudnji dan, 2013., igrani, 11 min. 5 sek.
- Mačka, 2013., animirani, 1 min. 35 sek.

 

   

I

Tadej Ilić

     
godina rođenja: 2004.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Nisam kriv, 2018., animirani, 4 min. 3 sek.
- U potrazi za zakopanim blagom, 2019., animirani, 2 min. 21 sek.
- Blizanci, 2020., igrani, 2 min. 54 sek.

 

   

Katarina Ivanković

     
godina rođenja: 2006.
biografija: Pohađa osnovnu školu.
filmovi: - Život na selu, 2017., dokumentarni, 4 min. 27 sek.
- Domaća zadaća, 2018., igrani, 2 min. 57 sek.
- Papirko, 2018., igrani, 4 min. 57 sek.
- Nisam kriv, 2018., animirani, 4 min. 3 sek.
- Godina u prirodi, 2019., animirani, 2 min. 32 sek.
- Kako je Potjeh tražio istinu, 2019., ostale vrste, 2 min. 40 sek.
- Osjećam se nevidljivo, 2019., igrani, 6 min. 42 sek.
- U Pablovom svijetu, 2019., animirani, 2 min. 28 sek.
- Izbori, 2020., igrani, 4 min. 33 sek.
- Izlazak, 2020., igrani, 3 min. 2 sek.
- "                " (Naziv ovog filma je puno praznih polja), 2020., igrani, 4 min. 17 sek.